पालीका info!

हामी palikainfo.com परिवार यहालाई यस साईटमा न्यानो स्वागत गर्दछौ । नेपालको हरेक पालीकाको बहुआयामीक जानकारी दिने हेतुका साथ यस साईटको development हुदैछ । यहाहरु समेत केही सुझाव दिन ईच्छुक हुनुहुन्छ भने यहा click गरी फारम भरिदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछौ ।